O Nas

Kwalifikacje

Posiadamy odpowiednie kwalifikacje w zakresie oferowanych przez nas usług. Osoby wytypowane do wykonywania nadzoru budowlanego posiadają uprawnienia budowlane i należą do okręgowej izby samorządu zawodowego.

Doświadczenie

Zdobywaliśmy doświadczenie w realizacji przedsięwzięć budowlanych przemysłowych i mieszkalnych. Jesteśmy z inwestorem począwszy od analiz przedrealizacyjnych, poprzez kontrolę prac projektowych i nadzór robót budowlanych, a skończywszy na oddaniu obiektu do użytkowania.

Ubezpieczenie

Wszystkie osoby sprawujące nadzór nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi posiadają obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Ludzie

Jesteśmy dynamicznym zespołem posiadającym niezbędne kwalifikacje do wykonywania oferowanych usług.

Internetowy System Aktów Prawnych - ISAP - Kancelaria Sejmu RP.