Kontakt

Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji i Nieruchomości Sp. z o.o.

Siedziba

ul. S. Wyspiańskiego 63C, 59-900 Zgorzelec
Tel. +48 75 77 87 488
Kom. +48 695 803 319
E-mail: info@poiin.pl


Oddział Wrocław

ul. Bajana 5, 54-129 Wrocław
Kom. +48 795 950 988
E-mail: wroclaw@poiin.pl


www.poiin.pl

NIP: 615-20-42-177 REGON:021916607
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
Wydział IX Gospodarczy
KRS 0000435376
Kapitał Zakładowy Spółki: 80000 PLN

Internetowy System Aktów Prawnych - ISAP - Kancelaria Sejmu RP.