Aktualności

Nowe druki wniosków o pozwolenie na budowę i rozbiórkę

02-11-2012

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. (Dz.U. 2013.1013)Zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 3, kontrolę okresową przeprowadza się, co najmniej dwa razy w roku przed i po okresie zimowym w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada - w stosunku do dwóch rodzajów obiektów. Zwrot "co najmniej" wskazuje, że w stosunku do obiektów wielkopowierzchniowych kontrole okresowe mogą być przeprowadzane częściej niż dwa razy w roku. Obowiązkiem tym zostały objęte budynki, które posiadają określoną powierzchnię zabudowy, tzn przekraczającą 2000 m2, bez względu na powierzchnię dachu oraz inne niż budynki obiekty budowlane o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2, tj. obiekty budowlane, dla których nie można określić powierzchni zabudowy jak np. wiaty.

Budynki jednorodzinne - Kontrolować czy nie kontrolować?

19-07-2012

Zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane z obowiązku corocznego sprawdzenia stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska ...

więcej >>>>

Podnosimy swoje kwalifikacje

29-06-2012

W dniu 29-06-2012 uczestniczyliśmy w szkoleniu zorganizowanym przez Dolnośąlską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. Tematem szkolenia było utrzymanie obiektów budowlanych w świetle rozdziału 6 ustawy Prawo budowlane - okresowe kontrole obiektów i budynków.[1] 2 3 4 następna >

Internetowy System Aktów Prawnych - ISAP - Kancelaria Sejmu RP.