Aktualności - pozwolenie na budowę, urządzenia reklamowe

pozwolenie na budowę

urządzenie reklamowe

Urządzenie reklamowe pozwolenie czy zgłoszenie

05-05-2014

Pozwolenie na budowę jest wymagane, gdy dane urządzenie reklamowe jest trwale związane z gruntem. O tym nie decyduje natomiast sposób i metoda tego związania, czy też technologia wykonaia fundamentu. Nie jest też istotne czy istnieją możliwości techniczne przeniesienia urządenia w inne miejsce. Istotne jest czy wielkość urządzenia, jego konstrukcja, przeznaczenie i względy bezpieczeństwa wymagają trwałego z gruntem związania. Wynika to między innymi z wyroku NSA z dnia 1 marca 2011 (II OSK 2558/10) zgodnie z którym, wyznacznikami tego, czy obiekt wolnostojący jest trwale związany z gruntem, są wielkość obiektu, jego masa i względy bezpieczeństwa.

pozwolenie na budowę

Nowe druki wniosków o pozwolenie na budowę (rozbiórkę)

02-02-2014

Od nowego roku, w większości urzędów dostajemy do wypełnienia nowe wnioski o pozwolenie na budowę, które zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. (DzU 2013 poz. 1013) obowiązują już o września zeszłego roku. Nowy druk - "Wniosek o pozwolenie na budowę" - z pewnością nie ułatwił życia inwestorom i reprezentującym ich inżynierom. Nowy wniosek zawiera sześć stron i już samo jego przeczytanie sprawia spore kłopoty.

Internetowy System Aktów Prawnych - ISAP - Kancelaria Sejmu RP.